qwtpolar radius scale step always autosteps regardless of setting

Printable View